Naše služby

 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Poradenská činnosť v stavebníctve
 • Faktoring a forfaiting
 • Vykonávanie nezávislých kontrol kvality stavebných prác
 • Vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • Údržba verejnej zelene
 • Čistenie miestnych komunikácií
 • Podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom - s iným ako nebezpečným odpadom
 • Čistenie ulíc, verejných priestranstiev, odstraňovanie snehu, sypanie pieskom, soľou, drvinou v rámci mesta alebo obce
 • Zber a vývoz komunálneho odpadu v meste alebo obci
 • Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a destilátov
 • Výroba pekárských a cukrárských výrobkov
 • Výroba hotových jedál a polotovarov
 • Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny bez jej prípravy
 • Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

Prihlásenie